Giỏ hàng
Đại diện nhãn hàng SNAIL WHITE - Nhận kỉ niệm chương từ Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc chủ tịch VCCI

Đại diện nhãn hàng SNAIL WHITE - Nhận kỉ niệm chương từ Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc chủ tịch VCCI

Ngày: 16-08-2019 đăng bởi: SNAIL WHITE

Chủ tịch VCCI tiến sĩ Vũ Tiến Lộc phát biểu Doanh nhân làm giàu là yêu nước. Nhận xét trong vòng 10 năm qua, tinh thần doanh nhân đã có nhiều biểu hiện đi xuống, ông Vũ Tiến Lộc cho rằng đây là thời điểm cần xốc lại, để người doanh nhân có thể đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Đại diện nhãn hàng SNAIL WHITE - nhận kỉ niệm chương từ

Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc chủ tịch Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam

Hình ảnh ghi lại tại văn phòng chính phủ